De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

FAQ - Veel gestelde vragen

Welke rol speelt PIECA binnen BYOD?

BeagleBoxx ondersteunt ziekenhuizen en instellingen in de ambitie om de patiënt gedurende de gehele “patiëntenreis” optimaal te informeren, te coachen en van services te voorzien.
Van doorverwijzing naar ziekenhuis tot nazorg, revalidatie en eventuele thuiszorg.

Dit is de hoofdreden dat de modules van het BeagleBoxx serviceplatform PIECA door ziekenhuizen ook aangeboden kan worden binnen de Appstore en Google Play. Hiermee heeft de patiënt de vrijheid om binnen het ziekenhuis gebruik te maken van het eigen device of dat van het ziekenhuis en heeft hij de modules van PIECA ook buiten het ziekenhuis altijd binnen handbereik.
Relevante en persoonlijke informatie, communicatie en services op de wijze die de patiënt wenst, op het moment dat het voor de patiënt van belang is, daar draait een goed gebruik van BOYD om.
PIECA is ontwikkeld om daar maximaal bij te ondersteunen en is inmiddels al bij meerdere ziekenhuizen binnen de Benelux in gebruik.

Hoe ondersteunt BeagleBoxx met PIECA de implementatie van nieuwe zorgtechnologieën?

Nieuwe zorgtechnologieën maken het mogelijk om zorg en welzijn niet alleen op individueel niveau, maar ook op een breder niveau te verbeteren. Voorwaarde is wel dat deze nieuwe technologieën effectief geïmplementeerd worden, binnen de kaders van het ziekenhuis.
BeagleBoxx heeft daarvoor PIECA ontwikkeld.
PIECA is een serviceplatform, waarop we modules bouwen. Deze modules zijn functionaliteiten die we kunnen inzetten in onze Applicaties voor patiënten en medewerkers. PIECA maakt op een unieke wijze integratie mogelijk van bestaande applicaties en systemen met innovatieve technieken.

PIECA heeft zeer specifiek tot doel het welzijn van patiënten te verhogen en de dienstverlening naar de patiënt efficiënter te maken en kwalitatief te verbeteren. Hierbij richten wij ons op de volgende 3 thema’s:

➢ Coaching – Relevante informatievoorziening en feedback- en communicatiemogelijkheden voor patiënten, gedurende de gehele “patiëntenreis”.
➢ Services – Het bevorderen van zelfredzaamheid door het beschikbaar stellen van ondersteunende diensten “direct aan het bed”.
➢ Entertainment – Diverse entertainmentmogelijkheden, onder meer TV, boeken, kranten en tijdschriften, games en Social Media.

Met dit service platform kan het ziekenhuis of instelling binnen een totaalconcept gepersonaliseerde modules in handen van de patiënt geven.

Waarom “Bring Your Own Device (BYOD)”?

Nederland staat in de top 5 als het gaat om de penetratie van tablets en smartphones.
Dit met een opvallende en explosieve groei binnen de doelgroep > 50 jaar in 2014.
Het is de verwachting dat in 2017 80% van de Nederlanders een Smartphone zal hebben.
Mensen nemen in toenemende mate de eigen smartphone en/of tablet mee tijdens artsbezoek, opnames of dagbehandeling. Dit betekent dat een ziekenhuis of instelling hiermee nu al rekening moet houden bij de potentiële keuzes van de entertainment oplossingen (bijv. TV of bedside terminals).

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de factor entertainment, maar juist ook voor de manier waarop men om wil gaan met de coaching van patiënten (gedurende de gehele patiëntenreis!) en het beschikbaar stellen van diverse services.

De twee belangrijkste redenen om BYOD voor de patiënten te accommoderen:
1) Persoonlijke interactie met de patiënt wordt optimaal mogelijk gemaakt gedurende de gehele patiëntenreis.
2) Duidelijke kostenbesparing door, onder andere, efficiëntie effecten.

Welk voordeel biedt een “mobiele” oplossing ten opzichte van vaste TV’s aan muur of plafond?

Een mobiele oplossing maakt het mogelijk om zelf de locatie van TV kijken (of andere toepassingen!) te kiezen.
Men wordt niet gedwongen om in of aan het bed TV te kijken. TV kijken in de gang, aan een tafel bij het raam, op je zij, in de centrale ruimte of op een andere locatie is met een iPad vanzelfsprekend mogelijk.
Door het gebruik van de meegeleverde hoofdtelefoon heeft de gebruiker altijd een optimaal geluid zonder dat de eventuele andere aanwezigen daar hinder van ondervinden.
Dit werd in onze enquêtes onder andere als volgt verwoord: “Zo heb ik mijn eigen cocon en hoef ik even niet aan alle “ellende” te denken”

Ook vanuit privacy-overwegingen kan een patiënt de behoefte hebben om op een zelf gekozen locatie gebruik te maken van een tablet in plaats van een, vaak ook voor anderen goed zichtbaar, TV scherm.
Men kan daarbij denken aan het gebruik van Social Media en mail, maar ook aan het lezen van informatie over de eigen aandoening of behandeling. Allemaal zaken die, los van het bedieningsgemak, op een TV vaak überhaupt niet mogelijk zijn.
Het verlies van privacy is een voor patiënten belangrijk negatief neveneffect is van een opname in een ziekenhuis of zorginstelling. In zo’n geval gebruik te moeten maken van een groot scherm op een vaste locatie waarop de getoonde content ook voor andere aanwezigen zichtbaar is kan dan als negatief worden ervaren.

Is een groot (TV) beeldscherm niet veel fijner dan het kleinere scherm van een iPad?

De eerste en één van de belangrijkste beslissingen bij het kopen van een televisie is de keuze voor de grootte van het beeldscherm.
Om de meeste comfortabele kijkafstand te bepalen, herhaalde de Consumentenbond in 2012 een onderzoek dat ook al in 2007 werd uitgevoerd (Onderzoek Consumentenbond 2012).
Uit dit onderzoek bleek dat de ideale kijkafstand in vijf jaar niet was veranderd. De proefpersonen vinden een schermafstand van maximaal drie keer het schermdiagonaal het prettigst. Deze ideale kijkafstand wordt echter in de praktijk, door het relatief kleine formaat van de meeste TV schermen in ziekenhuizen en instellingen, niet altijd behaald.
Conform de door de consumentenbond vastgestelde norm is de ideale kijkafstand bij een iPad Air met een scherm van 24,6 cm daarmee maximaal 74 cm, een afstand die met de hand of met een (bijgeleverde) standaard eenvoudig te realiseren is.
Het aanpassen van de kijkafstand is met een mobiele oplossing vanzelfsprekend eenvoudiger dan bij een vaste afstand tussen bed/stoel en TV.

Aan welke technische vereisten moet het netwerk voldoen?

De enige technische vereiste is goed functionerend en ruim dekkend WIFI netwerk.
Een, samen met de ICT afdeling van het betreffende ziekenhuis, uitgevoerde analyse van het aanwezige WIFI netwerk is onderdeel van de start van elk implementatietraject.
Daarin worden de huidige- en de gewenste technische specificaties nauwkeurig beschreven, waarmee een juiste infrastructuur wordt gegarandeerd.

Is een iPad entertainmentconcept geschikt voor alle patiënten?

Vanzelfsprekend bepaalt de gezondheidstoestand en het persoonlijke energieniveau van de patiënt of men open staat voor externe prikkels en het in het ziekenhuis beschikbare entertainment, maar dat geldt voor alle leeftijden en binnen elk concept.
Omdat wij ervaring hebben binnen IC afdelingen en revalidatiecentra, hebben we ook Apps en hardware beschikbaar waarmee patiënten met, al dan niet tijdelijke, fysieke beperkingen toch gebruik kunnen maken van de beschikbare middelen.
De binnen Radboud MC ontwikkelende App “Voice” is een goed voorbeeld van een door ons breed ingezette tool binnen deze doelgroep.

Wat betekent de invoering van het iPad entertainmentconcept voor het personeel?

BeagleBoxx leidt verplegend personeel, servicemedewerkers en vrijwilligers op om gebruikers optimaal te begeleiden, waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd, gezondheidstoestand en persoonlijke uitdagingen, zoals een fysieke handicap, van de patiënten.
Dit is er op gericht om zeker te stellen dat iedereen weet wat het aangeboden concept behelst en hoe het aan patiënten aangeboden wordt.
Uit internationaal onderzoek blijkt dat patiënten minder vragen stellen als ze zelfstandig kunnen functioneren en zich prettig voelen.
Bovendien vragen ze minder aandacht van het verplegend personeel en de servicemedewerkers, hetgeen een positief effect op de ervaren werkdruk heeft.

Welke ervaring heeft BeagleBoxx ?

BeagleBoxx heeft nu al meer dan 100.000 uur ervaring opgedaan in de praktijk. Dit varieert van uitgebreide proeven tot daadwerkelijke dagelijkse uitvoering.
We hebben ervaring met het uitrollen en beheren van grote aantallen iPads binnen zorginstellingen, zoals bijvoorbeeld het Westfriesgasthuis, waar op dit moment zo’n 400 iPads in gebruik zijn.
We beschikken over een eigen MDM en een standaard proces van levering, uitrol, implementatie en begeleiding dat een geruisloze transitie en gebruik garandeert.
Inmiddels hebben we dit transitieproces uitgevoerd in situaties van nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, of “slechts” het vervangen van bestaande TV toestellen of bedside terminals.
Hierbij blijven wij continue op zoek naar de beste oplossing voor de patiënten op de afdelingen waar wij aanwezig zijn. En, kijken wij continue of we de afdelingen kunnen assisteren bij hun dagelijkse uitvoering door bepaalde processen te vereenvoudigen of te integreren in PIECA.

Zijn iPads wel geschikt voor gebruik door “ouderen”?

Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 23 procent van de 65 plussers gebruik maakt van een tablet. Het aantal iPads dat verkocht wordt aan ouderen is hoger dan aan andere doelgroepen. Verder blijkt dat ouderen veel baat hebben bij tabletgebruik, vooral door het bedieningsgemak (aanraken is voldoende) en de scherpte van het beeld (daardoor bijzonder geschikt voor mensen met verminderd zicht).
Zie ook: Gebruik tablets ouderen
De iPad blijkt voor ouderen even gemakkelijk te bedienen als een afstandsbediening voor de TV. Geen gedoe met toetsenborden, muizen en Engels jargon. In plaats daarvan een klein, plat apparaat, dat gemakkelijk in de hand ligt en minimaal plaats inneemt.

 

©2016 BeagleBoxx  |  Disclaimer  |  Webdesign: Webton.nl